Swamp Simulator Mac 1. Swamp Simulator Apk
 2. Swamp Simulator Mac Torrent
 3. Swamp Simulator Shrek
 4. Online Mac Simulator

New fish simulator Feed and Grow!

Download Free Swamp Attack for PC using the guide at BrowserCam. Though Swamp Attack app is developed and designed for Android as well as iOS by Outfit7. You can actually install Swamp Attack on PC for windows computer. We should learn the specifications to download Swamp Attack PC on MAC or windows laptop without much fuss.

YandereMac provides a graphical user interface to enjoy the Yandere Simulator on your Mac. A new version of the unofficial Mac launcher has finally been released and this version is much better than the original. The new YandereMac Launcher 2.0 has arrived with a variety of changes and new features to make is vastly superior to the old launcher. Normal Mode, Orgedrive Mode Shrek Simulator (aka Swamp Sim Horror) is a Slender-Styled horror game where you have to collect all onions before shrek gets you. Guns is an Action game developed by Calford. BlueStacks app player is the best PC platform (emulator) to play this android game on your PC or Mac for a better gaming experience. For those of you looking for the most realistic and exciting shooting range simulator available, Guns is the mobile app you have been dying for.

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Описание скоро

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

Simulator

Swamp Simulator Apk

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Opis już wkrótce

Hunt other fish and sea creatures, feed and grow into larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in to the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that's the main reason for the Early Access. We want to test it together with you and make it more awesome with new game modes, new playable fish and sea creatures, abilities and passives. Check it out now!

Controls and basics

Swamp simulator mac download

It's quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have to kill it first though.

 • [Mouse] - Rotate
 • [W] - Forward
 • [S] - Backward
 • [Left Shift] - Sprint
 • [Left Mouse button] [hold / release] - Bite
 • [Right Mouse button] [hold] - Eat
 • [Tab] – Menu / Pause

Few helpful insights

 • You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish
 • To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food.
 • To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and close it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into something“), bite again to release yourself.
 • You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!

Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydaj sa na lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed and Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť do fantastického sveta Feed and Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam na Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a to je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vami a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novými hernými mechanikami, novými hrateľnými rybkami a morskými tvormi, schopnosťami a pasívkami. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!

Ovládanie a základy hry

Veľmi jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

 • [Myš] - Otáčanie
 • [W] - Dopredu
 • [S] - Dozadu
 • [Ľavý Shift] - Šprint
 • [Ľavé tlačítko myši] [podrž / pusti] - Hrýzť
 • [Pravé tlačítko myši] [podrž] - Jesť
 • [Tabulátor] – Menu / Pauza

Pár nápomocných tipov

 • Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky.
 • Aby si potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo.
 • Aby si zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš.
 • Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!

Nová hra o rybkách – simulátor Feed and Grow

Vydej se na lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed and Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit do fantastických vod Feed and Grow.

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a to je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novými hernými mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkami. Beta verzie by mala vyjít v průběhu Vánoc 2015.

Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muset nejprve zabít.

 • [Myš] - Otáčaní
 • [W] - Vpřed
 • [S] - Vzad
 • [Levý Shift] - Šprint
 • [Levé tlačítko myši] [podrž / pusti] - Kousat
 • [Pravé tlačítko myši] [podrž] - Jíst
 • [Tabulátor] – Menu / Pauza

Pár nápomocných tipů

 • Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky.
 • Aby jsi potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo.
 • Aby jsi zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zabít. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš.
 • Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám na Steamu!

Discover all the Bee Swarm Simulator Codes for 2020 that are active and still working for you to get various rewards like Honey, Tickets, Royal Jelly, Boosts, Gumdrops, Ability Tokens and much more.


Roblox’s Bee Swarm Simulator is a simulation game created by a roblox game developer called “Onett”. In this game, your main objective is to make honey by hatching bees and collecting pollen from flowers.

Honey then can be used to do several fun stuff in the game and explore the bee swarm simulator more by leveling it up.

Honey is the in-game currency which can get you anything in the game.

Also Read : – Club Penguin Online Codes to use in 2020

There are multiple objectives a player has to complete in order to make more honey and explore more in the game. Upgrading bees and pollen collecting tools will help users to speed up their honey production faster. However, quests from bears and mother bee are always there to give you challenges to get more rewards.

Page Contents

Bee Swarm Simulator Codes

Still, it was very hard to make honey faster in the game until May 2018. However, since Bee Swarm Simulator Codes are introduced in the game by Onett on May 18, 2018, Users can now redeem them in order to get free items in the game and move on in their gaming journey with a little boost.


Onett regularly shares these promo codes for bee swarm simulator on various places including in the game itself, on his Roblox Group, His Twitter Handle, and also on the game’s discord server. We have also seen him posting some codes on his roblox profile page.

However, these codes get expired after some time and users are unable to use them after the given time. Still we have hunted all the bee swarm simulator codes available from the given sources and made a combined list of all working codes.

Remember, these codes can only be used once and in the given period of time only. Below is the full list of working roblox bee swarm simulator codes you can redeem directly in your game account and take free items including honey.

Related :- List of All Working RoCitizens Codes For 2020

List of Working Bee Swarm Simulator Codes for December 2020

Bee Swarm Simulator CodesRewards
BlackFridayBlack Bear Morph, Field Dice x1, Bamboo Field Code Buff, Capacity Code buff (for 1 Hour)
BANNEDSpider Field Code Buff, Stubborn Bee Jelly x1
Mocito100TStingers x3, Gumdrops x5, Inspire x5, Coconut Field Boost x2, Coconut Field Capacity x2, Coconuts x10.
RedMarketPepper Patch Market Boost (For 30 minutes), Pepper Patch Boost x1, Pepper Patch Capacity x1.
CublyCapacity Code Buff (For 1 Hour) Bitterberry x10, Micro-Converter x1, Bumble Bee Jelly x1,
5mMembersRose Field Boost x2, Rose Field Capacity Boost x3, Pine Tree Forest Capacity Boost x3, Science Bear Morph, Conversion Boost buff (For 30 minutes). Pine Tree Forest Boost x2, Bitterberry x5, Strawberry x5, Blueberry x5, Sunflower Seed x5, Pineapple x5, Moon Charm x5,
BuoyantBlue Extract buff, Capacity Code buff (For 48 Hours), Blueberries x15, Blue Flower Boost x3, +300% Blue Flower Field Capacity Boost (For 30 minutes), Blue Flower Field Market Boost (For 4 hours)
BigBagCapacity Code Buff (For 48 Hours)
TeespringBamboo Field Boost x3, Marshmallow Bee x1, Bamboo Field Winds x3
BeesBuzz123Jelly Beans x3, Cloud Vial x1, Gumdrops x5
Discord100kRose Field Boost x3, Pine Tree Forest Boost x3, Ticket x3, Spider Field Boost x3, Marshmallow Bee Buff, Jelly Beans x3, Gumdrops x3, Moon Charm x3
500MILStump Field Boost x2, Bamboo Field Boost x3, Field Dice x5, Science Bear Morph, Gumdrops x5, Jelly Beans x5, Wealth Clock x5, 1h Conversion Boost.
Marshmallow1h Conversion Boost, Marshmallow Bee ×1
CLUBCONVERTERSMicro-Converters x10
SURE2,500 Honey, 30 minute Conversion Boost, Dandelion Field Boost ×3
GUMDROPSFORSCIENCEGumdrops ×15
SECRETPROFILECODEEnzymes Buff, Shocked Bee Jelly, Oil Buff, Ant Pass
CLUBBEANPineapple Patch Boost ×2, Magic Bean
WINKHoney 5000, Dandelion Field Boost x7, Haste+, tickets x5.
38217Tickets x5.
BOPMASTERTickets x5.
BUZZHoney 5000.
COGTickets x5.
CONNOISSEURTickets x5.
CRAWLERSTickets x5.
Nectar5,000 Honey
WAXHoney 5000, Tickets x5.
ROOFTickets x5.

Swamp Simulator Mac Torrent


Expired or Archived Codes in 2020

Below we have mentioned all the Bee Swarm Simulator Codes that have appeared to use in the past. You may try the latest expired codes that you can find on the top of this table. Who knows you might be lucky enough to get free items from one of them.

Archived Bee Swarm Simulator CodesRewards
RebootPCapacity Code buff (for 30 Minutes), Clover Field Boost x2.
BillionVisitsHoneyday Event (2 days), Mountain Top Field Winds x10, Sunflower Field Winds x10, Atomic Treat x1, Micro-Converters x10.
NewMicField Dice 10x, Micro-Converter 10x, Shy Bee Jelly 1x, Spider Field Boost x3, Diamond Egg 1x
Testmadness5,000 Gudrops, 1k Cloud Vials, 10 Festive Beans, Wealth Clock x5, 1 Star Treat, 1k Tickets, 100 Magic Beans, 100 Jellybeans, Clover Field Winds, Boost, and Capacity x3,
(courtesy: @beeswarmleaks twitter. We are not sure about the code workings, user must try for themselves)
Gumaden10TBlue Flower Field Boost x2, Pepper Patch Boost x1, Pepper Patch Winds x3, Coconut Field Winds x3, Coconut Field Boost x1, Blue Flower Field Winds x3, Cloud Vial x1, Pineapple x15
SrirachaPepper Patch Capacity x2, Flame Fuel Buff, Pepper Patch Boost x2, Rage ×3.
SpaceRebootMountain Top Field Capacity Boost x3, Dandelion Field Boost x3, Moon Charm x10, Micro-Converter x5, Wealth Clock x5, Mountain Top Field Boost x3, Dandelion Field Capacity Boost x3.
FuzzyFarewellSunflower Field Capacity x3, Capacity Code buff (For 48 hours), Micro-Converter x3, Pineapple x15, Sunflower Field Boost x3.
TornadoCloud Vial x1, Jelly Beans x3, Royal Jelly x1
BlackBearMythicBlack Bear Morph, Clover Field Boost x3, Clover Field Capacity x3, Cactus Field Capacity x3, Cactus Field Boost x3, Capacity Code - 30 minutes, Wealth Clock x5
StrawbearyRad Bee Jelly x1, Tropical Drink x1, Strawberry x10, Strawberry Field Boost x3, Strawberry Field Capacity Boost x3, Mother Bear Morph.
PineappleParty
Capacity Code buff (For 48 Hours), Pineapple Patch Boost x3, Pineapple Patch Capacity Boost (for 30 Minutes), Pineapples x15, Tropical Drink x1, Marshmallow Bee buff, Pineapple Patch Market Boost (For 4 Hours)
BrownBearRebootCapacity Code (For 1 hour), Wealth Clock x5, Brown Bear Morph, Dandelion Field Boost x3, Dandelion Field Capacity x3,
4MilMembers
Micro-Converter x4, Royal Jelly x1, Field Dice x4, Clover Field Boost x1, Mother Bear Morph, Clover Field Winds x4
FuzzyRebootSpider Field Boost x3, Spider Field Winds x3,Spider Field Capacity Boost (+300% for 30 minutes), Wealth Clock x3, Capacity Code Buff (For 30 Minutes),
EggRebootCapacity Code buff (For 1 hour), Wealth Clock x5, Clover Field Boost x3, Clover Field Winds x3, Clover Field Capacity Boost (+300% for 30 minutes)
2YearsAtomic Treat x1, Marshmallow Bee x1, Field Dice x3, Micro-Converters x3, Tickets x10, Mountain Top Boost x3, Capacity Code buff (For 2 days).
2YearsAfterPartyMountain Top Field Boost x1.25, Mountain Top Field Capacity x2, Pollen x1 (for 4 Hours), Activates the Glue, Oil, Enzymes, Blue Extract, Red Extract, and Tropical Drink buffs, Mountain Top Field Capacity boost x3,
Market
Pineapple Patch Market Boost and Sunflower Field Market Boost (Both for 1 Hour), Bitterberries x10, Pollen Boost (for 1 Hour 20 Minutes)
Valentine
Rose Field Boost x3, +300% Rose Field Capacity Boost (For 30 Minutes), Strawberries x25, Baby Love Buff, Red Extract Buff.
RebootBagCapacity Code buff (For 4 hours)
BeesmasBeginsDandelion Field Winds x6, Conversion Boost (For 30 minutes), Gumdrops x5, Bitterberries x5, Moon Charms x5, Field Dice x1, Dandelion Field Boost x3.
JollyJelly
Special Jolly Jelly
FestiveFinaleDandelion Field Winds x4, Bitterberries x10, Wealth Clock x5, Marshmallow Bee Buff, Conversion Boost (For 4 hours), Strawberry Field Boost x3, Bamboo Field Boost x3, Dandelion Field Boost x3, Strawberry Field Winds x2, Bamboo Field Winds x2.
FestiveFrogsBamboo Field Boost x3, Bamboo Field Winds x3, Box-o-Frogs x1.
Reboot2020Wealth Clock x5, Conversion Boost (Duration: 1 hour), Beesmas Cheer (For 2 minutes), 10 Bitterberries, 1 Field Dice, Cactus Field Boost x3, Cactus Field Winds x3.
RebootCheerConversion Boost (Duration: 1 hour), Beesmas Cheer (For 2 minutes), Bitterberries x10, Jelly Beans x1, Mountain Top Field Boost x3 Mountain Top Field Winds x3, Wealth Clock x5.
ClubCloudField Dice x1 Cloud Vial x1, Micro-Converter x1, Jelly Beans x1
C0ZY10% Off Code (for 14th and 15th of November 2019 only)
WIKIAWARDCLOCKWealth Clock ×5
WIKIHONOR
Strawberry Field Boost ×3, Gumdrops ×10, Inspire ×5, Royal Jelly ×1, Pineapple ×10, Stinger ×1
CLUBBASKETBlue Flower Field Boost ×2, Mushroom Field Boost ×2, Sunflower Field Boost ×2, Royal Jelly ×1, Gumdrops ×10, Jelly Beans ×3
BuzzyBlue Flower Field Boost ×3, Blue Flower Field Winds ×3, Wealth Clock ×5, Mushroom Field Boost ×3, Mushroom Field Winds ×3, Conversion Boost (For 1 hour),
LeftoversJelly Beans ×1, Pumpkin Patch Boost ×3, Pumpkin Patch Winds ×3, Strawberries ×10, Blueberries ×10, Pineapples ×10, Gumdrops ×10.
Cactus4NowCactus Field Boost ×3, Cactus Field Winds ×2
OffToOrlandoPineapple Patch Winds x5, Pineapple Patch Boost x3, Jelly Beans x3, Wealth Clock x5, Coconuts x10
WindyWeekendDandelion Field Winds x3, Cloud Vial x1, Jelly Beans x1, Conversion Boost x2, Mountain Top Field Boost, Mountain Top Field Winds x3, Dandelion Field Boost
TornadoGlitchx1 Cloud Vial, Dandelion Field Boost x3, x5 Coconuts, Dandelion Field Winds x3
BloxyCelebrationClover Field Boost ×5, 6h Conversion Boost, Baby Love ×1, Ticket ×5, Magic Bean ×1, Mountain Top Field Boost ×3
BeeDay2019Sunflower Seed x1, Strawberry x1, Bumble Bee Jelly x1, Field Dice x1, Micro-Converter x1, Gumdrops x1, Blueberry x1, Pumpkin Patch Boost x4, Pineapple x1, 30min Conversion Boost, Mother Bear Morph x3, Jelly Beans x1
RebootCloudSpider Field Winds x3, Spider Field Boost x3, x1 Cloud Vial, x2 Conversion Boost (30 minutes), x3 Wealth Clock, x3 Coconuts
WindyRebootClover Field Winds x3, Clover Field Boost x3, 1x Cloud Vial, 3x Coconut, 1h Conversion Boost
MoreTimeStump Field Boost x1, Micro-Converter x5, Pumpkin Patch Boost x3, Jelly Beans x3, Wealth Clock x3, Moon Charm x20, Clover Field Boost x3
BreezeDandelion Field Boost x3, Magic Bean x1 Cactus Field Boost x2, Mushroom Field Boost x3, Micro-Converters x3, Sunflower Seed x20
AugustGlitter x1, Bamboo Field Boost x3, Rose Field Boost x3, , Conversion Boost
PokeMoon Charm x10, Cactus Field Boost x3, Sunflower Field Boost x5, Demo Bee Jelly x1, Stingers x5
Rebootcode1h Conversion Boost, Cactus Field Boost x1, Dandelion Field Boost x5, Micro-Converter x1, Wealth Clock x5
REBOOTCODE
Dandelion Field Boost x5, Cactus Field Boost x1, Micro-Converter x1, Wealth Clock x5, 1h Conversion Boost
2MFAVORITES
Haste+, Baby Love, Black Bear Morph, Sunflower Field Boost ×5, Stump Field Boost ×2, Royal Jelly, Ticket ×5, Oil, Strawberry ×5, Blueberry ×5, Wealth Clock ×5
300MVISITS
Pine Tree Forest Boost ×2, Rose Field Boost ×2, Sunflower Field Boost ×2, Treat ×10, Royal Jelly, Wealth Clock
TRYING
Pumpkin Patch Boost ×2, 4h Conversion Boost, Sunflower Field Boost ×4, Pineapple Patch Boost ×3
BEEMINE
1h Conversion Boost, Rose Field Boost ×3, Royal Jelly ×1, Strawberry ×10
BLOXYBOOST
Mushroom Field Boost ×5, 1h Conversion Boost, Ticket ×5
TALLTALLMOUNTAIN
Strawberry x1, Blueberry x1, Micro-converters x3, Mountain Top Boost x2, Moon Charm x1
FEELINGLUCKY
Field Dice x3, 1h Conversion Boost
SHHHH
Wealth Clock ×3, 1h Conversion Boost
REBOOOOT
Spider Field Boost ×4, 2h Conversion Boost, Wealth Clock, Stump Field Boost
ANNIVERSABEE
Honeyday Event x1 (x2 Pollen, x2 Conversion Rate)
CRAFTY
Blueberry ×10, Pineapple ×10, Sunflower ×10, Royal Jelly, Dandelion Field Boost ×4, Unlimited Gumdrops ×5, Red Extract, Blue Extract, Gumdrops ×25, Strawberry ×10,
DISCORD50K
Blue Extract Buff ×1, Unlimited Gumdrops Buff ×3, Blue Flower Field Boost ×4, Stinger, Strawberry ×10, Blueberry ×10, Sunflower Seed ×10, Pineapple ×10, Glue Buff ×1, Oil Buff ×1, Enzymes Buff ×1, Red Extract Buff ×1
REBOOTBOOST
x2 1h Conversion Boost
TERATREASURE
Sunflower Seed ×10, Rose Field Boost ×2, Royal Jelly, Moon Charm ×3
BEESMASCHEER
Glitter
NOOBASHABONUS
Sunflower Seed ×5, Sunflower Field Boost ×4, Magic Bean, Moon Charm, Pineapple ×5
PINGBOOST
Blueberry ×10, Pineapple ×10, Cactus ×3, Blue Flower ×4, Mushroom ×4, Wealth Clock ×5, Sunflower Seed ×10, Strawberry ×10
BYEBEEBEAR
Pine Tree Forest Boost ×1, Spider Field Boost ×3, Present, Ticket ×10
ACEUNHACKEDLOOT
Blue Flower Field Boost ×2, Wealth Clock, Stinger ×2, Pineapple ×50
SDMITTENS1T
Mountain Top Field Boost ×1, Pollen Boost ×30, Wealth Clock, Stinger, Glitter, Dandelion Field Boost ×3
THATGUYGIFT
Rose Field Boost ×2, Wealth Clock, Oil ×1, Pineapple ×10, Blueberry ×10
WILLGOOLD
Unlimited Gumdrops Buff ×1, Stump Field Boost ×1, Wealth Clock, Glue, Glue Buff ×1, Gumdrops ×10
MAGICMITTENS
Mountain Top Field Boost ×1, Wealth Clock ×1, Magic Bean, Pineapple ×10, Enzymes Buff ×1
GRAVYGOODIES
Blueberry ×5, Stump Field Boost ×1, Wealth Clock, Oil ×1, Strawberry ×5
REDCATBEE
Sunflower Seed ×15, Mushroom Field Boost ×3, Wealth Clock, Red Extract, Pineapple ×15
EXOEXTRACT
Pineapple ×20, Bamboo Field Boost ×3, Wealth Clock, Red Extract, Stinger
GUMMYSAUSAGE
Unlimited Gumdrops Buff, Cactus Field Boost ×2, Wealth Clock, Enzymes, Glue Buff, Gumdrops ×10
DARZETHPACK
Pineapple ×10, Pumpkin Patch Boost ×3, Wealth Clock, Stinger, Enzymes, Sunflower Seed ×10
ROBZIRAMPAGE
Panda Bear Morph, Stump Field Boost ×1, Wealth Clock, Stinger ×2, Rage ×5, Focus ×10, Melody
MINHMAMAMOONS
Treat ×10, Pine Tree Forest Boost ×2, Wealth Clock ×2, Moon Charm ×5
MAYRUTREATS
Sunflower Seed ×5, Pineapple ×5, Gumdrops ×5, Spider Field Boost ×3, Treat ×5, Blueberry ×5, Strawberry ×5
KOT?KBEAN
Wealth Clock, Magic Bean, Oil Buff
HAPPYNEWYEAR
Honey, Royal Jelly, Gumdrops ×20, Pineapples ×19, Treats ×20, Blueberry ×19, Clover Field Boost ×5, Baby love, Melody, Gummy Bear Morph, Glue Buff
MOONMIRACLE
3 Tickets, Royal Jelly, Cactus Field Boost ×4, 3 Moon Charms
CLUBPARTY
3 Tickets, Wealth Clock, Blue Flower Field Boost x6, Mushroom Field Boost x6, Stinger, Black Bear Morph
EXTRAPASS
Ant Pass (not subject to ant pass limit; if code doesn't work for you, join a different server)
SUNSAMPLE
Royal Jelly
HASTEHELPER
Hasty Bee Jelly
1MFAVORITES
Melody Blue Boost x10, Red Boost x10, Focus x10, Blue Bomb Sync, Red Bomb Sync, Haste x10, Haste+, Black Bear Morph, Brown Bear Morph, Royal Jelly, Tickets x5, Gumdrops 5, Baby Love, Honey 5000, Field Boost 1 (except for field Dandelion.
WAITING
Baby Love, Melody, Pollen Boost ×10, Red Boost ×10, Blue Boost ×10, Blue Bomb Sync ×10, Red Bomb Sync ×10, Focus ×10, Haste ×10, Inspire ×10, Wealth Clock ×5, Mountain Top Field Boost ×3, Dandelion Field Boost ×6, Polar Bear Morph, Panda Bear Morph, Brown Bear Morph, Black Bear Morph,
CANTSLEEP
Exhausted Bee Jelly, Spider Field Boost ×3, Baby Love,
12HOURGENERAL
Mushroom Field Boost x3, Sunflower Field Boost x3, Wealth Clock x5, Mountain Top Field Boost x1, Pine Tree Forest x1,
TERABRITEFIGHT
Wealth Clock, Black Bear Morph, Rage ×5, Rose Field Boost ×3, Stinger, Blueberry ×10,
DARZETHDONATION
Moon Charm ×3, Treat ×15, Wealth Clock, Haste+, Baby Love, Melody, Pineapple Patch Boost ×5, Stinger,
ELLADIELY
Sunflower Seed ×10, Wealth Clock, Red Boost ×10, Haste ×10, Focus ×10, Clover Field Boost ×5, Royal Jelly,
YTFMMOONS
Wealth Clock, Haste+, Melody, Baby Love, Pine Tree Forest Boost ×3, Moon Charm x3, Strawberry ×10,
GRAVYCATFAN
Pineapple ×10, Wealth Clock, Brown Bear Morph, Pumpkin Patch Boost ×4, 5,000 Honey, Moon Charm ×3,
TRICKORTREAT
Blueberry ×10, Wealth Clock ×5, Pumpkin Patch Boost ×6, Black Bear Morph, Royal Jelly, Ticket ×5, Treat ×50, Sunflower Seed ×10, Pineapple ×10, Strawberry ×10
SUNBEARSENDOFF
Wealth Clock, Dandelion Field Boost ×6, Mountain Top Field Boost ×3, Stinger, Royal Jelly
ACEUNHATCHED
Melody ×1, Wealth Clock ×1, Spider Field Boost ×5, 1 Stinger, Stinger (buff) ×1, Rage ×5, Focus ×10
BERLIN
Strawberry Field Boost ×4, Blue Flower Boost ×6, 1 Royal Jelly, 5 Tickets, 25 Strawberries, Black Bear Morph
ROBZIROBOT
Bamboo Field Boost × 4, Ticket × 3, Treat × 15, Haste+, Baby Love, Wealth Clock × 2
FRUITMACHINE
Pineapple ×5, Blueberry ×5, Strawberry Field Boost ×1, Strawberry ×5, Pineapple Field Boost ×1
THATGUYSCREW
Panda Bear Morph, Sunflower Field Boost ×6, Stinger, Treat ×15, Wealth Clock, Rage ×5
NOOBASHA+
Wealth Clock, Dandelion Field Boost ×6, 3 Moon Charms, Royal Jelly, Haste+, Polar Bear Morph.
PUPPYPERK
Pumpkin Patch Boost ×2, Mountain Top Field Boost ×1, Ticket ×5, Treat ×10, Clover Field Boost ×2
WEALTHCLOCK1
Wealth Clock ×5
OODLESOFNOODLES
Honey x5000, Blue Flower Boost x5, Inspire x5, Ant Pass, Blueberries x10.
GREMLINGOODIES
Honey x5000, Melody, Inspire, Baby Love, Black Bear Morph, Rage x5, Sunflower Boost x5, Pineapples x15, Strawberries x15, Treats x15.
SUMMER
Ant Pass, Treats x10, Sunflower Seeds x10, Royal Jelly
PUMPKINOFJUSTICE
Pumpkin Patch Boost x7
ROYALROBZI
Royal Jelly x1, Pine Tree Forest Boost x3, Mushroom Field Boost x5, Tickets x5, Melody x1, Rage x5, Focus x10, Haste+.
MEGAMITTENS
Blueberries x10, Rage x5, Haste+, Baby Love, Treats x10, Mountain Top Field Boost x3, Clover Field Boost x5.
NIKTACATTACK
Cactus Field Boost x3, Dandelion Field Boost x5, Treats x25, Haste+, Panda Bear Morph, Rage x5.
FRUITSALAD
Pineapple x3, Strawberry x3, Blueberry x3.
COOKIECLUB
Treat x10, Strawberry, Blueberry.
REBOOTS
Clover Field Boost ×8, Pineapple Patch Boost ×5, Mountain Top Field Boost ×4, Wealth Clock ×5
SALEEND
Sunflower Field Boost ×5, Royal Jelly, Mountain Top Field Boost ×3.
CLUBSNACKSTickets x5, Royale Jelly x30, Treats x30, Pineapple x15, Strawberries x15.
1MORETIMEClover Field Boost x5, Pineapple Patch Boost x2, Tickets x5, Pineapples x5, Royal Jelly.
SHUTDOWNRoyale Jelly x1, Pineapple Patch Boost x5, Inspire x5, Tickets x5.
MILLIONMEMBERSHoney x10,000, Gumdrops x10, Tickets x10.
REBOOTSunflower Field Boost x6, Rose Field Boost x3, Inspire x5, Tickets x10.
WHOOPSClover Field Boost x5, Mountain Top Field Boost x3, Panda Bear Morph, Honey x5000, Tickets x5, Haste+.
THNXCYABOOSTSpider Field Boost x5, Clover Field Boost x5, Tickets x5, Royale Jelly x1.
TAPIOCAGumdrops x10.
PECTINGumdrops x10.
CLUBJELLIESRoyal Jelly x3.
GUMMYBOOSTGumdrops x30, Pine Tree Forest Boost x3, Honey 10000, Spider Field Boost x3, Cactus Field Boost x3, Rose Field Boost x3.
SUGARRUSHTickets x5, Gumdrops x10, Baby Love, Black Bear Morph, Haste x10, Haste+, Pineapple Patch Boost x4, and Strawberry Field Boost x3.
PREUPDATETickets x5, Honey 5000, Silver Egg.
AFTERNOONTickets x5, Baby Love, Gumdrops x20, Melody, Focus x10, Haste+, Dandelion Field Boost x5, Rose Field Boost x3, and Pine Tree Forest Boost x3.
LATENIGHTGUMDROPSGumdrops x20, Ticket x1, Baby Love, Spider Field Boost x2, Rose Field Boost x2, Pine Tree Forest Boost x2, and Pineapple Patch Boost x2.
GELGumdrops x15, Sunflower Field Boost x5, Honey 2500, Tickets x1.
XANTHANMountain Top Field Boost x3, Pumpkin Field Boost x4, Blue Flower Field Boost x5, Honey 5000, Gumdrops x30, Tickets x5.
100MVISITSRoyal Jelly x1, Gumdrops x5, Tickets x5, Haste+, Black Bear Morph, Baby Love, Melody, Blue Boost x10, Focus x10, Sunflower Field Boost x6, Red Boost x10, Mountain Top Field Boost x3.
STARCHGumdrops x30.
UNITYRoyal Jelly x1, Tickets x5, Gumdrops x5, Haste+.
CORNSYRUPGumdrops x30.
MEOWTickets x5.
MISCHIEFMAKERRascal Bee Jelly, Gumdrops x10, Tickets x1, Bomb Combo x10, Red Bomb Sync, Blue Bomb Sync, Mushroom Field Boost x6.
JELLYHILLRoyal Jelly x1, Tickets x3, Gumdrops x5, Melody x1, Focus x10, Brown Bear Morph, Haste+, Clover Field Boost x6.
TABBYPumpkin Patch Boost x1, Pineapple Patch Boost x1, Spider Field Boost x1, Tickets x5, Gumdrops x5, Honey 5000.
ACCENTMASTERRoyal Jelly x1, Tickets x1, Honey 5000, Dandelion Field Boost x1, Blue Flower Field Boost, Sunflower Field Boost, Mushroom Field Boost, Baby Love.
ARIZONACactus Field Boost x4, Haste+, Polar Bear Morph, Baby Love, Gumdrops x10, Tickets x5.
FRIDAYHoney 10000, Tickets x5, Bamboo Field Boost x5, Strawberry Field x5, Royal Jelly x1, Haste+.
PANDAPOWERTemporary Panda Morph, Haste x10, Focus x10, Rage x1, Tickets x3, Honey 3000
KEEN41 Commander Bee Jelly, Mountain Top Field Boost x3, Tickets x3, Honey 10000.
CHANGERoyal Jelly x1.
NONCHALANTRad Bee Jelly x1, Red Boost x10, Mushroom Field Boost x1, Tickets x5, Honey 5000.
ONETTJELLYExhausted Bee Jelly x1.
DONTUSETHISJELLYBasic Bee Jelly.
DECABOOSTEvery Buff in the Game, Red Boost x10, Blue Boost x10, Baby Love, Melody x10, Tabby Love.
NOTHONEYBear Morph.
THOSEEYESLooker Bee Jelly, Tickets x2, Honey 4000
GENERALHoney 10000, Tickets x5.
SOUPTickets x10, Royal Jelly x1, Honey 5000.
So these are the bee swarm simulator codes list for both working and expired codes that you may try to get rewards from them. Now that you have a working code with you, lets find out how you can redeem these codes in bee swarm simulator game.

How to Redeem Bee Swarm Simulator Codes?

To redeem the Codes, do this:

Go to the System Option (Circular Gear Icon) available on the Top Left Corner of the game. Once clicked, a new sidebar will open where you can see “redeem code option”.

Just put your code in the code bar and press redeem button. If your code is valid, then it will get processed. And you will earn the rewards associated with it on immediate effect.

Swamp Simulator Shrek

Swamp Simulator Mac

Remember, all these bee swarm simulator promo codes are not case sensitive. That means you don’t need to write them as you are seeing in above table. For example, you can put “SOUP” code in following ways too:

Soup, soup, SOUP.

Hope you found this post helpful with all the working codes all items. For more such gaming and other codes in roblox like the full list of roblox music codes and more, you can check out our free stuff category.

Also, know everything about roblox studio. i.e. how to download and install roblox and how to use it for various editing and publishing stuff.

You may also like to know about our latest view on how to get free robux using legit methods only.

Online Mac Simulator

Also, if you found any roblox bee swarm simulator code that we have missed, let us know about it. We will surely add it in our list that can help all our roblox community.

Comments are closed.